Μήπως η κρίση έρχεται ???

ΟΣΟΙ πίστεψαν πως το 2009 ζήσαμε το ανάλογο της μεγάλης κρίσης του 1929, όταν ξεκίνησε η Μεγάλη Υφεση της δεκαετίας του ’30, σφάλλουν. Γιατί το 2009 η γενικευμένη χρηματιστηριακή κρίση πέρασε στην πραγματική οικονομία σαν μία απλή ύφεση, την εξάπλωση της οποίας στο χρηματοπιστωτικό σύστημα αποσόβησε η επεκτατική νομισματική και δημοσιονομική πολιτική που ακολούθησαν οι κυβερνήσεις της Δύσης.

 
Στην πραγματικότητα, αυτό που βίωσε η παγκόσμια οικονομία το 2009 ήταν το προοίμιο του 1929 και, με την εξαίρεση ορισμένων χωρών της ευρωπαϊκής περιφέρειας όπως η Ελλάδα, η Μεγάλη Υφεση είναι όλη μπροστά μας. Ας δούμε γιατί.
Ο αναπτυγμένος καπιταλισμός έχει γνωρίσει στη σύγχρονη ιστορία του τρεις Μεγάλες Υφέσεις (βλ. δεκαετίες 1830, 1870, 1930) κι αυτό που τις διέκρινε από τις συνήθεις κυκλικές υφέσεις ήταν ο χρηματοπιστωτικός πανικός και οι χρεοκοπίες των τραπεζών (που αναπότρεπτα ακολουθούσαν περιόδους έντονης κι εκτεταμένης κερδοσκοπίας των αγορών) που έριχναν σε βαθιά ύφεση την πραγματική οικονομία κι εκτόξευαν στα ύψη την ανεργία προσγειώνοντας τις αγορές στην ομαλότητα των χαμηλών πτήσεων.


Οι τράπεζες «διασώθηκαν»


Σήμερα τίποτα από όλα αυτά δεν έχει συμβεί ακόμη. Οι τράπεζες «διασώθηκαν» φορτώνοντας τα κράτη με χρέη, αλλά και χωρίς να έχουν λύσει τα τεράστια προβλήματα των ισολογισμών τους (βλ. έκθεσή τους σε επισφαλή δάνεια κι αγορές αξιών και παραγώγων, πλασματικά στοιχεία ενεργητικού λόγω υπερτιμημένων αξιών ακινήτων κ.λπ.), οι μεγάλες οικονομίες ακόμη εμφανίζουν ασθενικούς αλλά θετικούς ρυθμούς μεγέθυνσης και χαμηλή σχετικά ανεργία λόγω της επεκτατικής νομισματικής πολιτικής, ενώ ο πληθωρισμός χρήματος που προκαλεί η τελευταία επιτρέπει στις αγορές αξιών να κερδοσκοπούν εκ νέου, δοκιμάζοντας και ξεπερνώντας τα προηγούμενα υψηλά τους του 2008. Συνεπώς, καμία Μεγάλη Υφεση δεν έχει ζήσει η Δύση -πλην λίγων περιφερειακών χωρών της- ώς τώρα.
Γιατί όμως η Μεγάλη Υφεση είναι αναπόφευκτη και δεν μπορούμε να την αποφύγουμε; Γιατί η παραγωγική βάση της οικονομίας πάνω στην οποία στηρίζεται όλο αυτό το ογκώδες χρηματοπιστωτικό οικοδόμημα συνεχώς στενεύει και προσομοιάζει πλέον με ανεστραμμένη πυραμίδα έτοιμη να καταρρεύσει.

Κι επειδή το παραγωγικό δυναμικό είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι που κινούν την οικονομία, η διαρκώς μειούμενη συμμετοχή τους στο προϊόν της οικονομικής δραστηριότητας παίρνει τη μορφή της ανισοκατανομής των εισοδημάτων και της συγκέντρωσης του πλούτου στα χέρια ενός πολύ μικρού τμήματος της εισοδηματικά ανώτερης τάξης: σύμφωνα με τελευταία έκθεση της Credit Suisse (2012), περίπου 29 εκατομμύρια ή το 0,6% όσων ενηλίκων διαθέτουν κάποιο περιουσιακό στοιχείο κατέχουν 87,5 τρισ. δολ. ή το 39,3% του παγκόσμιου πλούτου των νοικοκυριών! Ποτέ άλλοτε στην ιστορία ένα τόσο μικρό ποσοστό ανθρώπων με περιουσία δεν κατείχε τόσο μεγάλο μέρος του συνολικού πλούτου στα χέρια του.

Τι σημαίνει όμως το εισόδημα και ο πλούτος να συγκεντρώνονται σε ολοένα και λιγότερα χέρια; Ο Κέινς είχε καταδείξει πως η άνιση κατανομή των εισοδημάτων αποτελεί παράγοντα που οδηγεί μέσα από την αύξηση των αποταμιεύσεων στη μείωση της κατανάλωσης και της ενεργού ζήτησης, καθώς οι πλούσιοι έχουν υψηλότερη ροπή να αποταμιεύουν απ’ ό,τι οι φτωχοί.

Αυτό συνέβη τη δεκαετία του ’20, όπως επίσης τότε σημειώθηκε κύμα εταιρικών συγχωνεύσεων με το σχηματισμό ολιγοπωλιακών καταστάσεων κι εμποδίων στον ανταγωνισμό, με συνέπεια την αναποτελεσματική λειτουργία της οικονομίας και τη μείωση των επενδύσεων. Η μείωση της κατανάλωσης και των επενδύσεων για τους παραπάνω λόγους ασφαλώς συνέβαλαν στη μεγάλη κρίση του Μεσοπολέμου.
Ομως ο καθοριστικός παράγοντας ήταν η συγκέντρωση του πλούτου (όχι μόνον του εισοδήματος): στις αρχές του 20ού αιώνα στις ΗΠΑ το 1% των νοικοκυριών κατείχε το 26%-30% (οι μετρήσεις διαφέρουν) του συνολικού πλούτου, όμως το 1929 έφθασε να κατέχει το 36,3%! Με την παγκοσμιοποίηση και την απελευθέρωση των αγορών των τριών τελευταίων δεκαετιών (βλ. επικράτηση της νεοφιλελεύθερης πολιτικής), η ανισοκατανομή των εισοδημάτων αυξήθηκε κάθετα, ενώ άρχισε να αυξάνει και η συγκέντρωση του πλούτου, η οποία κορυφώνεται μετά το 2008 σαν αποτέλεσμα της κρίσης χρεών και των πολιτικών λιτότητας.

Τρεις επιπτώσεις

Η συγκέντρωση αυτή του πλούτου έχει τρεις κυρίως επιπτώσεις: (α) αυξάνει τον αριθμό των ανθρώπων με λίγα ή ελάχιστα περιουσιακά στοιχεία των οποίων οι δανειακές ανάγκες αυξάνουν μαζί με τη ζήτηση πιστώσεων, (β) καθώς η αύξηση της δανειακής ζήτησης συνοδεύεται από τη μείωση της πιστοληπτικής αξιοπιστίας των δανειζομένων φτωχών, ο αριθμός των τραπεζών με επισφαλή δάνεια αυξάνει επίσης, (γ) η αύξηση της ανισότητας στον πλούτο αυξάνει την επικινδυνότητα των επενδύσεων που αναλαμβάνουν οι πλούσιοι, δηλαδή αυξάνει την τάση προς την κερδοσκοπία και μαζί της την έκθεση των τραπεζών στη χρηματοδότησή της.

Οσο μεγαλύτερη είναι λοιπόν η συγκέντρωση του πλούτου τόσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των δυνητικών τραπεζικών χρεοκοπιών, από τις οποίες ώς τώρα το σύστημα έχει διαφυλάξει εαυτόν ως κόρη οφθαλμού μέσω μιας νέας ανισοκατανομής εισοδημάτων (μείωση πραγματικών μισθών-συντάξεων, αύξηση φόρων, περικοπές κοινωνικών δαπανών), αλλά και πλούτου (βλ. υπερχρέωση και φορολογία περιουσίας σε συνδυασμό με κατασχέσεις, ιδιωτικοποιήσεις κ.λπ.).

Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι «αν», αλλά «πότε» θα έλθει η νέα Μεγάλη Υφεση στην παγκόσμια καπιταλιστική οικονομία.

[from enet.gr ]

Τα δρομολόγια τρένων Θεσσαλονίκη - Αθήνα...


ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
Επειδή γίνονται ΣΥΧΝΕΣ αλλαγές στα δρομολόγια δείτε το site της τρενοσε για πιο σίγουροι


http://tickets.trainose.gr/dromologia/


Επειδή σχεδόν ποτέ δεν λειτουργεί το site του ΟΣΕ οπότε ΔΕΝ μπορείτε να βρείτε τα δρομολόγια των τρένων σας τα δίνω εγώ προσφορά...

Θεσ/νίκη -> Αθήνα


05:13 ΙΣ
07:04 ΙΣ Εξπρ.
10:04 ΙΣ
12:04 ΙΣ
15:04 ΙΣ
18:04 ΙΣ Εξπρ.

23:00 Απλο


Αθήνα -> Θεσ/νίκη

07:18 Ιντερσιτυ Εξπρ.
10:18 Ιντερσιτυ
12:18 ΙΣ
14:18 ΙΣ
16:16 ΙΣ
18:18 ΙΣ Εξπρ.
23:55 Απλο


Κόστος (με επιστροφή):

ΙΣ 45,40 € (Β' Θέση)
Απλό 25,10 € (Β' Θέση)

Άντε και καλά ταξίδια...
;-)

Ο άνθρωπος και τα ζώα... Δείτε και θα καταλάβετε...

Αν η Ελλάδα ήταν 100 κάτοικοι...

Ποιός ωφελείται απο το φονικό;Ενα πολύ καλό άρθρο για τα συμβάντα...

[ http://hellas-orthodoxy.blogspot.gr/2013/09/blog-post_7475.html ]

Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία... Πράγματι μπορεί να γίνει αλλά ΠΡΟΣΟΧΗ χωρίς ο μεγάλος να φάει τον μικρό...

Πολλές "περίεργες" ομοιότητες στις δολοφονίες Γρ.Λαμπράκη και Παύλου Φύσσα...


Διαβάστε παρακάτω και θα καταλάβετε...

[ http://resaltomag.blogspot.gr/2013/09/blog-post_19.html ]

Το "παιχνίδι" των δολοφονιών ΔΕΝ πρέπει να το παίζει ΚΑΝΕΙΣ, ούτε αριστερός, ούτε δεξιός...


Διαβάστε το παρακάτω άρθρο και θα καταλάβετε...

[from RESALTO : http://resaltomag.blogspot.gr/2013/09/blog-post_4961.html ]

Τέχνη και Αντίσταση (βίντεο)

Τέχνη και Αντίσταση (βίντεο)

Ημερομηνία: 17/09/2013 11:03
Μια σύντομη ταινία για τα δεινά της κρίσης και της τέχνης στο δημόσιο σχολείο.ΤΩΡΑ!  «Αργότερα» σημαίνει ποτέ!

Oι κκ. Σαμαράς και Βενιζέλος επιβάλλουν καταστροφικές  «αλλαγές» και στην εκπαίδευση. Κατά σύμπτωση(;) έχουν και οι δύο χρησιμοποιήσει ως εφαλτήριο της πολιτικής τους εξέλιξης το Υπουργείο Πολιτισμού. Βέβαια οι ίδιοι ως «ειδικοί» στον πολιτισμό  ούτε καν διανοούνται να στείλουν τα παιδιά τους σε σχολεία που δεν  φροντίζουν να εκπαιδεύσουν αποτελεσματικά τους βλαστούς των προνομιούχων οικογενειών στον πολιτισμό και στις Τέχνες.
Για τα «παιδιά των άλλων», τα οποία γίνονται σήμερα τα πρώτα θύματα της κρίσης, αδιαφορούν. Έτσι, αυτά εγκλωβίζονται σε ένα φαύλο κύκλο: η φτώχεια επιδεινώνει τη σχέση τους με το σχολείο κι η επιδείνωση αυτή τα οδηγεί στην πρόωρη σχολική εγκατάλειψη. Το σχολείο που καταρρέει σήμερα με πάταγο πρέπει να γίνει «το καταφύγιο των παιδιών» όπως το ζητά η UNESCO. Οι υψηλόβαθμοι υπάλληλοι του Υπουργείου Παιδείας όμως, περιορίζονται στο να εκπέμπουν το κυνικό μήνυμα: «όσοι μπορείτε  να πληρώσετε επιβιώστε, οι άλλοι πάτε να κόψετε το λαιμό σας».
«[…] πόσος καιρός πάει άραγε, που έχουμε πεθάνει και δεν το έχουμε κατaλάβει;» Georg Trakl


Η ΔΡΑΣΗ όπως πολύ σωστά λέγεται, ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΑ ΔΑΚΡΥΑ!
Εμείς πρέπει να πολεμήσουμε τώρα, με όλα τα διαθέσιμα μέσα, αυτούς που επιδίδονται στη συστηματική συκοφαντία των κοινωνικών αγαθών και συνεχίζουν να προπαγανδίζουν ως «σκληρά αλλά αναγκαία» τα αιωνίως «νέα» καταστροφικά μέτρα και τις απολύσεις. Πρέπει να πολεμήσουμε όσους σήμερα ασκούν εξουσία στην εκπαίδευση υπακούοντας στην αντιδημοκρατική «υπερπαιδαγωγική» των Μνημονίων και των αριθμών, διαμορφώνουν «κατ΄εικόνα» τους την εκπαιδευτική πολιτική στον τόπο μας, ενώ επιχειρούν ταυτόχρονα να καταστείλουν τη διαμόρφωση της δημοκρατικής συνείδησης των νέων.

Η Τέχνη στο «άλλο σχολείο» που ονειρευόμαστε με ανοιχτά διάπλατα τα μάτια, ακόμη και μέσα στην καρδιά της καταστροφής, είναι η Κραυγή που Χρωματίζει, η Χρυσαφένια Κλωστή που συνδέει και συμφιλιώνει όλα τα διδακτικά αντικείμενα, σε μια  ισορροπία πολύτιμη, που κάνει αποδεκτές όλες τις μορφές της ανθρώπινης ευφυΐας και ταυτόχρονα χωράει όλα τα παιδιά. Το «σχολείο χωρίς σύνορα», θεωρεί το πολιτισμικό φορτίο κάθε παιδιού ανεκτίμητο θησαυρό και σύμμαχό του στον καθημερινό αγώνα και όχι «ανόητη  πολυτέλεια» όπως προσπαθούν ιδιοτελείς «καλοθελητές» να κάνουν τον κόσμο να πιστέψει.

ΤΩΡΑ! ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΟΤΕ
δημιουργική ομάδα (Α/Β)
Ελένη Βλάχου
Σύνθια Γεροθανασίου
Δημήτρης Δαλέζης
Γιώργος Δρόσος
Μαρία Λούβαρη
Φανή Μπουντούρογλου
Σωτήρης Πανουσάκης
Τριαντάφυλλος Τρανός
Ευχαριστούμε θερμά τον δημοσιογράφο
Χρήστο Γιαννούλη

[from left.gr ]

Δυστυχώς αυτή είναι η δημοσιογραφία στη χώρα μας...


Όταν η δημοσιογραφική αλητεία τίθεται στην υπηρεσία ενός καθεστώτος και μάλιστα με παράνομους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, που θησαυρίζουν από τα δημόσια έργα, τις διαφημίσεις και το μαύρο πολιτικό χρήμα… έχουμε σοβαρό πρόβλημα!
Με ποιους δημόσιους διαγωνισμούς, με ποιες δημοπρασίες ΔΗΜΟΣΙΩΝ ψηφιακών συχνοτήτων απέκτησες κυρία Τσαπανίδου αυτούς τους ψευτοτσαμπουκάδες;
Φυσικά, για το αρσενικό που πίνουν τα παιδιά στη Χαλκιδική, ΜΟΥΓΚΑ! Φυσικά, όταν μπορείς να προσφέρεις στα δικά σου παιδιά εμφιαλωμένο νερό, τι σε νοιάζει τα παιδιά των άλλων…

==============================================


ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (στον ALPHA 989): Καλώ τους πολίτες σε ενεργοποίηση του άρθρου 120 του συντάγματος.
Να ξεσηκωθούμε.
Είμαστε οι μόνοι -οι ΑΝΕΛ-που δεν προσκυνήσαμε στην Μέρκελ και στον Φούχτελ.
Θα μείνουμε σταθεροί στις θέσεις μας, δεν υποκύψαμε και δεν εκβιαζόμαστε, δεν θα μας τρομοκρατήσουν οι εργολάβοι και οι τραπεζίτες.
Ο λαός υποφέρει και αυτοί χρηματοδοτούν τα διαπλεκόμενα με εκατομμύρια ευρώ.
Ο Πάχτας θα έπρεπε ήδη να έχει οδηγηθεί στην δικαιοσύνη, δηλητηρίαζε με την...
εγκληματική ανοχή του χιλιάδες πολίτες, χιλιάδες παιδιά.

Ας έρθουν να με συλλάβουν... την ίδια ώρα που η συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και Χρυσής Αυγής ασυδοτεί κατά των πολιτών με βία και αυταρχισμό.

Εάν αυτό το είχαμε κάνει εμείς με την Γερμανική σημαία τι θα γινόταν ; Ή εάν το έκαναν οι Γερμανοί με την Τούρκικη τι θα γινότανε ;

Προσβολή της σημαίας μας από Γερμανό κάφρο πολιτικό σε τηλεοπτική εκπομπή


Τυλιγμένος με την ελληνική σημαία θα εμφανιστεί σε εκπομπή που θα προβληθεί απόψε από το γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο Tele-5, ένας κάφρος που λέγεται Μπερντ Λούκε (Bernd Lucke) και είναι ο αρχηγός του ευρωσκεπτικιστικού κόμματος «Εναλλακτική για την Γερμανία» (AfD).
Ο Λούκε, σύμφωνα με πληροφορίες από το κανάλι, θα ζητήσει την έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη, τονίζοντας ότι έτσι θα είναι καλύτερα τόσο για την Ευρωζώνη όσο και για την ίδια την Ελλάδα.
«Θέλω η Ελλάδα να εγκαταλείψει την Ευρωζώνη. Διότι αυτό είναι καλύτερο για το ευρώ και καλύτερο για την Ελλάδα», θα τονίσει.
Στο τρέιλερ της εκπομπής του Μπέντζαμιν Στούκραντ - Μπάρε, εμφανίζεται ένας άλλος κάφρος, ο παρουσιαστής της εκπομπής, να κρατά μια ελληνική σημαία με τρύπα στη μέση και να ρωτά τον Λούκε «τι θα κάνουμε απόψε;», για να απαντήσει ο κάφρος πολιτικός «θα με τυλίξουμε με την ελληνική σημαία».
Ο πρώτος κάφρος (δημοσιογράφος) τυλίγει την ελληνική σημαία γύρω από τον άλλο κάφρο (Λούκε) και προσθέτει ότι «θα φωνάξουμε και "έξω οι Ναζί!"» και αρχίζει να φωνάζει το σύνθημα μαζί με τον Λούκε.
ΚΟΚΚΙΝΟΣΟΥΡΑΝΟΣ

Κύριε Σαμαρά ο πατέρας μου αυτοκτόνησε, για ποιο πλεόνασμα μιλάτε;

Διαβάστε ολόκληρη την επιστολή:

«Είμαι 19 χρονών, φοιτητής & ανασφάλιστος εργαζόμενος σε 2 δουλειές που μου πίνουν το αίμα. Δεν παραπονιέμαι.
Στην Ελλάδα της κρίσης τους, το να έχω δύο δουλειές, έστω και αν μαζί αθροίζουν 750€ μηνιαίως με καθιστούν προνομιούχο. Από αυτές τις δουλειές εξάλλου έχει φαγητό η μητέρα μου και η 12χρονη αδερφή μου.
Δεν έχω και πολλές επιλογές. Όντας ανασφάλιστος είμαι και φοροφυγάς. Ναι ναι, αυτός που ψάχνει όλη μέρα η κυβέρνηση. Έχω εισοδήματα και δεν τα... δηλώνω. (Γιάννη Στουρνάρα, ακούς;)

Δεν ήμουν πάντα φοροφυγάς όμως. Μόλις 1 χρόνο πριν ήμουν ένα χαμογελαστό παιδί με όρεξη και όνειρα. Προερχόμενος από οικογένεια της μεσαίας τάξης όπως μας αποκαλούσαν, είχα κάθε λόγο να πιστεύω πως έχω τη δυνατότητα να έχω μια ευτυχισμένη απλή ζωή. Ο πατέρας μου, ελεύθερος επαγγελματίας δεν ήταν ποτέ πολύ στο σπίτι. Δούλευε όλη μέρα για να μας προσφέρει το καλύτερο. Ποτέ δεν ήταν η ζωή τόσο εύκολη όσο θέλουν να την παρουσιάζουν. Το κόστος ζωής ήταν πάντα υψηλότατο για τους απλούς ανθρώπους. Φροντιστήρια, αγγλικά, χαρτζιλίκι, ενοίκιο, φαγητό, ένδυση, λογαριασμοί, φόροι, δεν ήταν εύκολο να καλυφθούν. Ο πατέρας μου όμως δούλευε όλη ημέρα και τα κατάφερνε. 

Στις αρχές του 2008 άρχισαν όμως τα πρώτα προβλήματα. Τα χρήματα δεν έφταναν. Ο πατέρας μου είχε δύο επιλογές. Είτε να στερήσει από το παιδί του βασικές παροχές για τη μόρφωση του και άλλα χρήματα από τον υπόλοιπο οικογενειακό προϋπολογισμό, είτε να το παλέψει μόνος του με δανεικά από τις τράπεζες. Επέλεξε να δανειστεί & να το παλέψει μόνος του. Στα τέλη του 2012 τα χρέη του προς το δημόσιο & τις τράπεζες είχαν φτάσει κάπου στις 145.000€ . Η πίεση από τις εισπρακτικές εταιρείες & από την τηλεόραση μέσω των δημοσιογράφων-τρομοκρατών αφόρητη. 

Ο πατέρας μου ένα ωραίο μεσημέρι, βγήκε στην αυλή μας, κοίταξε τον ήλιο & αυτοπυροβολήθηκε με την κυνηγητική του καραμπίνα.

Η ζωή μας ανατράπηκε για πάντα. Δεν έπρεπε να το κάνει αυτό. Δεν έπρεπε να τους κάνει τη χάρη. Έπρεπε να αδιαφορήσει & να τους αφήσει να λένε ότι θέλουν. Δεν χρεώνω την αδυναμία του πατέρα μου στον Σαμαρά. Ο πατέρας μου κρίνοντας εκ του αποτελέσματος ήταν αδύναμος. Όμως αν δεν κυνηγούσαμε το success story θα ήταν ακόμη μαζί μας. 

Αν το κράτος δεν κυνηγούσε τους απλούς πολίτες ο πατέρας μου θα ήταν μαζί μας... Αν το κράτος έβαζε φυλακή όσους πολιτικούς & επιχειρηματίες έφαγαν δισσεκατομμύρια δημοσίου χρήματος ο πατέρας μου θα ήταν μαζί μας... 

Αν το κράτος έβαζε πάνω από όλα τους πολίτες του & μετά τους τοκογλύφους ο πατέρας μου θα ήταν μαζί μας... 

 Αν το κράτος ενδιαφερόταν για τη γεννιά μου ο πατέρας μου θα ήταν μαζί μας & εγώ θα ήμουν ακόμη ένας νέος άνθρωπος με όνειρα & θα μπορούσα να χαμογελάσω. 

Κύριε Σαμαρά ο πατέρας μου αυτοκτόνησε, για πιο πλεόνασμα μιλάτε;»

Ενιαίο ψηφοδέλτιο και στα συνδικαλιστικά όργανα !!! Απ' το στόμα σου και στου Θεού τ' αφτί ... ΜΑΚΑΡΙ να γίνει ΑΥΡΙΟ...

Σας μεταφέρω την είδηση και ΕΛΠΙΖΩ και ΕΥΧΟΜΑΙ να γίνει πράξη από τα συνδικάτα...

Τι δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Γιάννης Μιχελάκης, μετά τη συνάντησή του με τους περιφερειάρχες
Μετά την πρόταση για αλλαγές στον εκλογικό νόμο για τις αυτοδιοικητικές εκλογές ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Μιχελάκης, μετά τη του συνάντηση με τους περιφερειάρχες, θέλει αλλαγές και στις εκλογές για την ανάδειξη των συνδικαλιστικών οργάνων.
Συγκεκριμένα, πρότεινε να ισχύσει το ενιαίο ψηφοδέλτιο με υποψηφίους απ’ όλες τις παρατάξεις, προκειμένου, όπως είπε, να σταματήσει ο κομματισμός.
«Πιστεύω ότι με αυτό το καινούριο που έρχεται στον τρόπο εκλογής των υποψηφίων δημάρχων και των περιφερειαρχών θα είναι η πρώτη φορά που οι άξιοι και οι ικανοί, όπως τους κρίνει η τοπική κοινωνία, θα έχουν την δυνατότητα να αναλάβουν και τα ηνία της προσπάθειας για την ανόρθωση της χώρας.  Αυτός ο ακηδεμόνευτος τρόπος εκλογής είναι μια μεγάλη ευκαιρία και για άλλες εκλογικές διαδικασίες.  Θα μπορούσε να ισχύσει και για τις εκλογές συνδικαλιστικών οργάνων. Τόσα χρόνια δεν μιλάμε για ακηδεμόνευτο συνδικαλισμό;  Αυτό δεν είναι πάγιο αίτημα της κοινωνίας και  των εργαζομένων; Οι ικανοί και οι άξιοι να μπορούν να επιλέγονται σπάζοντας τις στείρες κομματικές γραμμές που μέχρι τώρα υπήρχαν», τόνισε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εσωτερικών.
[απο http://news247.gr/eidiseis/politiki/mixelakhs_eniaio_pshfodeltio_kai_sthn_eklogh_syndikalistikwn_organwn.2399294.html ]

Η καταπληκτική ιστορία του Michel Petrucciani


Η καταπληκτική ιστορία του Michel Petrucciani
«Κάποιες φορές πιστεύω πως κάποιος εκεί ψηλά με έσωσε απο το να είμαι ένας συνηθισμένος άνθρωπος» έλεγε συχνά χαριτολογώντας…. Δυστυχώς δεν είχε την «τύχη» να γεννηθεί και αυτός όπως σχεδόν όλος ο κόσμος, υγιής, αλλά είχε την θέληση και το πείσμα να γίνει ένας απο τους καλύτερους στο είδος του. Δεν ήθελε ο κόσμος να τον λυπάται για την κατάσταση στην οποία βρισκόταν σε όλη του την ζωή, ήθελε να τον θαυμάζει για την σκληρή δουλειά που έκανε τόσα χρόνια. Με τη γέννηση του (28 Δεκεμβρίου 1962) προκάλεσε θλίψη στην οικογένεια του αλλά και σε όλη την κοινότητα του Orange της Νότιας Γαλλίας απ’ όπου καταγόταν.

Συνέχεια...

http://enallaktikidrasi.com/2013/09/i-katapliktiki-istoria-tou-michel-petrucciani/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+blogspot%2FpqXwi+%28%CE%95%CE%9D%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%91%CE%9A%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97+%CE%94%CE%A1%CE%91%CE%A3%CE%97%29 ]

Φυσικά όταν λέω ότι είμαι ΥΠΕΡ του τρόπου εκλογών στις Δημοτικές εκλογές ΔΕΝ εννοώ ΑΠΟΛΥΤΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΣΜΟ στον Δήμαρχο...

Σας μεταφέρω το άρθρο και ΦΥΣΙΚΑ συμφωνώ ότι ΔΕΝ πρέπει επ' ουδενί να ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ και να ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ ο Δήμαρχος ότι γουστάρει...

Δεν ξέρουμε αν το έχετε αντιληφθεί αλλά το υπουργείο εσωτερικών προωθεί νέο νομοσχέδιο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Το προωθούμενο νομοσχέδιο έχει μια τύποις δημοκρατική πλευρά για να χρυσώσει το χάπι και μια ολοκληρωτική που ακυρώνει επί τόπου την δημοκρατική υπέρ της ολοκληρωτικής πλευράς. Ειδικότερα προβλέπει:

Για τους δημάρχους....
1. Ενιαίο ψηφοδέλτιο με όλους τους υποψήφιους δημάρχους από το οποίο θα εκλέγεται ο δήμαρχος. 2. Εάν δεν εκλεγεί δήμαρχος από τον α΄ γύρο, τότε θα αναμετρηθούν σε β΄ γύρο οι πρώτος και ο δεύτερος σε σταυρούς υποψήφιοι. 3. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι δήμαρχοι εκλέγονται ως δημοτικοί σύμβουλοι εφ΄ όσον συγκεντρώσουν τουλάχιστον ποσοστό 3% ή 5%.

Για τους δημοτικούς συμβούλους

1. Ενιαίο ψηφοδέλτιο με όλους τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους χωρίς να διακρίνονται σε δημοτικές παρατάξεις.
 2. Οι υποψήφιοι θα έχουν δηλώσει εκ των προτέρων τη στήριξή τους σε συγκεκριμένο υποψήφιο δήμαρχο.
3. Ανεξάρτητοι υποψήφιοι θα γίνονται δεκτοί στο ψηφοδέλτιο εφ΄ όσον δηλώνουν ότι διατηρούν την ανεξαρτησία τους συνεργαζόμενοι όμως με συγκεκριμένο υποψήφιο δήμαρχο.
4. Δημοτικοί σύμβουλοι εκλέγονται οι πρώτοι σε σταυρούς υποψήφιοι ανεξάρτητα από το ποιον υποψήφιο δήμαρχο έχουν στηρίξει.
5. Καταργείται η έννοια της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης στο δημοτικό συμβούλιο.

Αν όλα σταματούσαν εδώ, θα έλεγε κάποιος πως επιτέλους να και κάτι δημοκρατικό, έστω στα πλαίσια της αντιπροσωπευτικής έννοιας. Όμως, την ίδια στιγμή έρχεται το ίδιο το προτεινόμενο σχέδιο και τα παίρνει όλα πίσω υπέρ του στυγνού ολοκληρωτισμού. Συγκεκριμένα ΠΡΩΤΟΝ, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο το ποσοστό εκλογής του δημάρχου να ξανακατέβει πάλι στο αντιδημοκρατικό 42% (φαίνεται ότι το 50% τους καίει τον εγκέφαλο)  και ΔΕΥΤΕΡΟΝ, ενισχύονται οι αποφασιστικές αρμοδιότητες του δημάρχου ώστε να παρακάμπτεται εντελώς το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο έτσι θα παραμένει απλά διακοσμητικό.

Φυσικά ούτε λόγος για τοπικά δημοψηφίσματα (ο θεσμός που προβλεπόταν στην Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, χωρίς ποτέ να ενεργοποιηθεί, καταργείται) ή για συμμετοχή του λαού σε αποφασιστικές τοπικές ή δημοτικές συνελεύσεις.

Όπως γίνεται αμέσως αντιληπτό, ο νέος προωθούμενος Κώδικας για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, περιορίζει την τοπική εξουσία μόνο μεταξύ των κομματικών δημάρχων και υποψηφίων δημάρχων (ώστε να ικανοποιούνται και τα υπόλοιπα κόμματα του συστήματος) και απορρίπτει εντελώς τις τοπικές κοινωνίες, ακόμα και τους δημοτικούς συμβούλους.

Το κομματικό πελατειακό σύστημα σε όλο του το μεγαλείο επιστρέφει.

Μιλάμε για τέτοια αντίληψη της δημοκρατίας!!!!

Αυτοί δυστυχώς θα αναθεωρήσουν και το Σύνταγμα.

Πέτρος Χασάπης

[from http://ypotheto.blogspot.com/2013/06/blog-post_8477.html ]

Αυτή είναι η χώρα μας και η ΚΑΤΑΝΤΙΑ μας...

Συνεχίζεται το δράμα της οδού Δελφών, λόγω μετρό. Δείτε τον απεργό πείνας

Επίσκεψη στο χώρο όπου πραγματοποιεί απεργία πείνας ο καταστηματάρχης Ζαφείρης Τζούτζιας, στη συμβολή των οδών Δελφών με Μπότσαρη, πραγματοποίησε ο...
Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Γεώργιος Τσαμασλής.
Ο κ. Τσαμασλής μίλησε με τον κ. Τζούτζια για τα προβλήματα που επέφεραν στους επιχειρηματίες της περιοχής οι καθυστερήσεις στην κατασκευή των έργων του μετρό και άκουσε τους λόγους που οδήγησαν στο κλείσιμο της επιχείρησης του διαμαρτυρόμενου καταστηματάρχη, καθώς και στην απόφαση να διαμαρτυρηθεί με αυτόν τον τρόπο, ως έσχατο μέσο αντίδρασης. 
Σύμφωνα με τον κ. Τζούτζια το πλήγμα που υπέστησαν τα καταστήματα στη συγκεκριμένη περιοχή, όπου υπάρχει εργοτάξιο του μετρό, είναι μεγάλο, ενώ ο ίδιος προτίθεται να κινηθεί νομικά εναντίον της εταιρίας Αττικό Μετρό Α.Ε, ζητώντας αποζημίωση για την οικονομική καταστροφή που υπέστη.

Στον 26ο μήνα καθυστέρησης το έργο της οδού Δελφών
 


Μπήκαμε αισίως στον 26ο μήνα καθυστέρησης των έργων του μετρό Θεσσαλονίκης στο εργοτάξιο της οδού Δελφών, που θα κρατούσαν 10 μήνες. Στην οδό Δελφών, που.... παραμένει κλειστή και στα δύο ρεύματα, από την Π.Συνδίκα μέχρι την Μπότσαρη. Έπρεπε να παραδοθεί στην κυκλοφορία στις 4-7-2011. Πέρασαν δύο χρόνια από την ημέρα που θα έπρεπε να ...έχει τελειώσει το έργο κι ακόμη οι λαμαρίνες στέκουν αγέρωχες να μας θυμίζουν πόσο καθυστερούν τα δημόσια έργα σε αυτή τη χώρα.
Το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε ως κάτοικοι αυτής της πόλης είναι να ..μετράμε μήνες.
Στις 4 κάθε μήνα, θα σας θυμίζουμε πόσους μήνες καθυστέρησε να ολοκληρωθεί ένα έργο μήκους 200 μέτρων, για να μην ξεχνάμε σε τι χώρα ζούμε, όπου τίποτε δεν γίνεται στην ώρα του.
Μέχρι στιγμής μετράμε 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 μήνες καθυστέρησης, για ένα έργο 10 μηνών. Είμαστε στον 36ο μήνα κι ακόμη δεν τελείωσε το έργο των 10 μηνών.
Θα επανέλθουμε ....στις 4 /10/13 για την ...27η επέτειο !

Έτσι και εγώ εμφανίζω πλεόνασμα...

Απο το site sofokleousin.gr ένα άρθρο που τα λέει με απλά λόγια ΟΛΑ...

Πλεόνασμα και όποιος αντέξει…
Δημοσιεύθηκε: 04 Σεπτεμβρίου 2013, 13:24 , Τελευταία Ενημέρωση: 04/09/2013, 14:11

Πλεόνασμα και όποιος αντέξει…

Όταν παρακρατείς και δεν επιστρέφεις τον ΦΠΑ, όταν δεν αποδίδεις τις ενισχύσεις και δεν πληρώνεις τις οφειλές σου, όταν – το κυριότερο - πετσοκόβεις χωρίς ίχνος ντροπής μισθούς, συντάξεις και κοινωνικές παροχές, ε ναι, τότε έχεις πλεόνασμα και πανηγυρίζεις. Το πέτυχες  ένα χρόνο νωρίτερα από τις προβλέψεις και μπορείς να πεις στην τρόϊκα όταν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις ότι τα πήγες καλά, γι αυτό πρέπει να χαλαρώσουν λίγο τη θηλιά.

Άλλο αν αυτοί δεν πείθονται και ζητούν εδώ και τώρα το κλείσιμο της αμυντικής βιομηχανίας με απολύσεις χωρίς αποζημίωση! Εσύ την έκανες την προσπάθεια, επιστράτευσες τη δημιουργική λογιστική που διδάχτηκες στο παρελθόν και είσαι πλέον υπερήφανος για το αποτέλεσμα. Είσαι δηλαδή σαν τον Στουρνάρα που διαπιστώνει ότι «η χώρα βρίσκεται σε καλό δρόμο» και αγωνιά για το «εάν ακολουθείται κανονικά το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής».   

Μόνο που δεν βγήκαν με …ντουντούκες να διαλαλήσουν το πρωτογενές πλεόνασμα, κι ας είναι ένα πλεόνασμα-μαϊμού. Που δεν έπεισε ούτε τη Μέρκελ, η οποία δήλωσε ότι «η Ελλάδα δεν θα πάρει ούτε σεντ νέα ενίσχυση, αν δεν φανεί συνεπής στο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων».
Οι Ελληνες πολίτες δεν θα κερδίσουν τίποτε από το υποτιθέμενο πλεόνασμα - η κυβέρνηση ξέκοψε απότομα τις σχετικές συζητήσεις. Να μην κερδίσει όμως κάτι η Ελλάδα από τους εταίρους της; Ούτε ένα νέο δανειάκι, ούτε μια παράταση αποπληρωμής; Αυτό πάει πολύ…

Τότε γιατί μαγειρεύουμε τα στοιχεία, γιατί όλος αυτός ο θόρυβος; Κανέναν, ούτε τη Μέρκελ, ούτε τον ελληνικό λαό δεν θα συγκινήσει; Ισως η πρώτη βάλει το χέρι στο ταμείο και ο δεύτερος ανταμείψει τον Σαμαρά με τη ψήφο του. Αν αντέξει μέχρι τις εκλογές...

Πως το Ίντερνετ επηρεάζει τον εγκέφαλό μας

Ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο για τις καταστροφικές συνέπειες της πολύωρη περιήγησης μας στο διαδίκτυο, στον καθένα και κατ’ επέκταση σε όλο το ανθρώπινο γένος. (Με αγγλικούς υποτίτλους).

Το πείραμα του Wörgl... Διαβάστε πόσο ΑΠΛΑ λύνονται τα οικονομικά προβλήματα...

http://www.alexiptoto.com/%ce%a4%ce%bf-%cf%80%ce%b5%ce%af%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-worgl-%ce%9c%ce%b9%ce%b1-%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b1-%cf%83%ce%b1%ce%bd-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1/

Το Wörgl (Βεργκλ) ήταν μια μικρή πόλη 4.500 κατοίκων στην Αυστρία όπου διεξήχθη ένα καινοτόμο οικονομικό πείραμα το 1932.
Ήδη η Ευρώπη είχε χτυπηθεί από το κραχ του 1929, και το 1931 που εκλέχτηκε Δήμαρχος ο Michael Untergüggenberger (Μίκαελ Ούντεργκέγκενμπέργκερ) ήδη είχε έλθει η ύφεση με 30% ανεργία, και 10% άπορους. Ο νέος Δήμαρχος προερχόταν από φτωχή αγροτική οικογένεια, ο ίδιος κατόρθωσε να μορφωθεί μόνος του και να γίνει μηχανικός στους σιδηροδρόμους. Αν και ο ίδιος δεν ήταν μαρξιστής, είχε συνδικαλιστική δράση και υποστήριζε τα συμφέροντα των εργαζομένων ενάντια των πλουσίων επενδυτών του σιδηροδρόμου, πράγμα που το πλήρωσε με την μη προσωπική του άνοδο στην ανώτερη ιεραρχία των σιδηροδρομικών υπαλλήλων. Ήταν ένας άνθρωπος ανοιχτόμυαλος, πρακτικός, εργατικός, δραστήριος που κέρδισε την καρδιά των συμπολιτών του, οι οποίοι τον εμπιστεύτηκαν στη θέση του Δημάρχου, γνωρίζοντας ότι δεν θα τους προδώσει.
Δημοσιευμένη Εικόνα
Ο νέος δήμαρχος είχε έναν μακρύ κατάλογο έργων που ήθελε να εκτελέσει. Έργα απολύτως απαραίτητα όπως η ύδρευση της πόλης, η ασφαλτόστρωση των δρόμων, ο οδικός φωτισμός και η φύτευση δέντρων κατά μήκος των οδών. Αλλά τα δημοτικά ταμεία ήταν σχεδόν άδεια, και οι δημότες ήταν ήδη σε δεινή οικονομική κατάσταση, αντιμετωπίζοντας αρκετοί από αυτούς πρόβλημα επιβίωσης. Ο Δήμαρχος καταλάβαινε ότι μία αύξηση της φορολογίας τους, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν τα δημοτικά έργα, θα οδηγούσε σε περαιτέρω φτώχεια και ύφεση.
Συνέχεια:

http://www.alexiptoto.com/%ce%a4%ce%bf-%cf%80%ce%b5%ce%af%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-worgl-%ce%9c%ce%b9%ce%b1-%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b1-%cf%83%ce%b1%ce%bd-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1/

Ένα πολύ καλό άρθρο για τις επιστημονικές και τεχνολογικές δυνατότητες που έχουμε και ΔΥΣΤΥΧΩΣ μένουν ακόμα ΑΝΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΣ...

Ένα πολύ καλό άρθρο για τις επιστημονικές και τεχνολογικές δυνατότητες που έχουμε και ΔΥΣΤΥΧΩΣ μένουν ακόμα ΑΝΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΣ...


...Ο ένας μου έλεγε για τα ταξίδια του στην Τζαμάικα, με ένα σακίδιο στην πλάτη. Ο άλλος για το πειραματικό όχημα που δουλεύει με συμφοιτητές του, ένα αυτοκίνητο που θα καίει υδρογόνο!

hydrogen-car

Ηλεκτρόλυση νερού, μηδενικοί ρύποι και 10 ευρώ καύσιμα τα 2.500 χιλιόμετρα (αρκεί πρώτα να δώσεις έξι χιλιάρικα για τις ράβδους λευκόχρυσου που θα κάνουν την ηλεκτρόλυση).

Ανάμεσα στους κολασμένους αυτής της Γης επικρατεί πολύ συχνά η ομόνοια, ειδικά όταν καταλαβαίνουν ότι δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν, μόνο πολλά να μοιραστούν. ...

http://sanejoker.info/2013/08/%CF%84%CE%B1-%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%B2%CE%BB%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%AF%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CF%83%CF%87%CE%AC%CF%81%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1.html

Δυστυχώς στα Ελληνικά Πανεπιστήμια και στο ΑΠΘ οι "φοιτητές"(?) ασχολούνται με οτιδήποτε άλλο εκτός από την Επιστήμη και Γνώση...

SOS από το ΑΠΘ


Η επιστολή μια αναγνώστριας του TAXALIA που βλέπει πολλά μέσα στο ΑΠΘ και τα καταγγέλλει.

Αγαπητό taxalia,
Με την επιστολή μου ήθελα να θίξω ένα ζήτημα που αφορά τις παραβατικές δραστηριότητες εξωπανεπιστημιακών ατόμων στο ΑΠΘ. Επειδή το θέμα σερβίρεται από όλους σαν ένα ταμπού, και όποιος ασχολείται με αυτό θεωρείται ότι εξυπηρετεί τις προσωπικές του φιλοδοξίες, σας λέω εκ των προτέρων ότι είμαι μια απλή εργολαβική εργαζόμενη των τριακοσίων πενήντα ευρώ στο ΑΠΘ και δεν είμαι ούτε Μυλοπουλικιά, ούτε Σαμαρίτισσα, ούτε Τσούπρα. Απλά προς γνώση του αναγνωστικού κοινού παραθέτω όσα βλέπουν τα ματάκια μου. Γνωρίζω ότι το πρόβλημα
 δεν λύνεται με συμβατικά μέσα, δεν περιμένω τίποτα, δεν ελπίζω τίποτα είμαι ελεύθερη. (Αλλά δυστυχώς είμαι φλύαρη, πανάθεμά με!)
Πέρα από τις πρόσφατες γραφικές προβοκατόρικες μολότωφ που βρέθηκαν σε χώρους του ΑΠΘ, την ευρύτατη διακίνηση ελαφρών και βαρέων ναρκωτικών, τις παραβάσεις αγορανομικού ενδιαφέροντος στα διάφορα πάρτυ, τους επί δεκαετίες κατειλημμένους χώρους του ΑΠΘ, εμένα με ενδιαφέρουν σοβαρότερα πράγματα.
Μετά την χθεσινή (2/8/2013) έφοδο των αστυνομικών δυνάμεων στην τιμημένη κατάληψη 'Ορφανοτροφείο' της πόλης μας και την σύλληψη έξι ατόμων, οι διάφορες αναρχικές/αντιεξουσιαστικές οργανώσεις εντός και εκτός ΑΠΘ οργάνωσαν γενική συνέλευση την ίδια μέρα στις 8 μ.μ. όχι μέσα σε κάπoιο κατειλημμένο στέκι του ΑΠΘ ή κάποιο κατειλημμένο κτίριο μέσα στην πόλη, αλλά μέσα σε αμφιθέατρο διδασκαλίας της φυσικομαθηματικής σχολής (βλ. ανακοίνωση Indymedia 2/9/2013), τη στιγμή μάλιστα που σε διπλανά αμφιθέατρα γίνονταν εξετάσεις.
Σήμερα 3/8/2013 (βλ. πάλι σχετική ανακοίνωση Indymedia) βγήκε νέα ανακοίνωση για συνέλευση των "αλληλέγγυων στις καταλήψεις" στις 6 μ.μ., η οποία έγινε πάλι μέσα σε αμφιθέατρο της φυσικομαθηματικής, και πάλι όταν γίνονταν εξετάσεις σε διπλανές αίθουσες.
Φαίνεται ότι η εξεταστική του Σεπτεμβρίου για την φυσικομαθηματική αφορά το μάθημα "Επαναστατική αντιεξουσιαστική θεωρία και πρακτική" και όχι τα Γενικά Μαθηματικά ή την Κβαντομηχανική.
Η οργάνωση αυτών των συνελεύσεων στην φυσικομαθηματική δεν πρέπει να ιδωθεί ως τυχαία. Δεν πήγαν στο στέκι στο Πολυτεχνείο, δεν πήγαν στο στέκι στο Βιολογικό, δεν χρησιμοποίησαν  κάποιον από τους πολυτελείς ξενώνες τους, αλλά προτίμησαν το “Φυσικομαθηματικό”. Γιατί; Γιατί όλοι αυτοί οι χώροι είναι προσβάσιμοι από τον δρόμο και συνεπώς επισφαλείς. Η φυσικομαθηματική είναι το πιο ειρηνικό και ασφαλές κτήριο του ΑΠΘ, στο οποίο δεν έγινε ποτέ (και δεν πρόκειται να γίνει) παραβίαση του ασύλου, και του οποίου η στρατηγική θέση, μακριά από την Διοίκηση, οι άριστες υποδομές, το πλήθος εξόδων κινδύνου, η αφθονία χρήσιμων επαναστατικών υλικών εκτάκτου ανάγκης και τα πολλά άλλα συγκριτικά πλεονεκτήματα δεν είναι (ακόμα) γνωστά στα γουρούνια των δυνάμεων καταστολής και τα άλλα ακατανόμαστα κυβερνητικά, ακροδεξιά και φασιστικά στοιχεία.
Επιπλέον, κανείς από τους καθηγητές, το προσωπικό, τους προεστούς και προέδρους, τους κοσμήτορες, τους πρυτάνεις, το συμβούλιο διοίκησης δεν φαίνεται να νοιάζεται. Και δεν θα έπρεπε να νοιάζονται, καθώς ορκίστηκαν να υπηρετούν το Φώς της Γνώσης και να κάνουν αφυψηλού Θεώρηση του Κοσμου, να καλλιεργούν την Επιστήμη, την Έρευνα και την Διδασκαλία (όχι του αναρχισμού, ευτυχώς). Η καθαριότητα, η νομιμότητα και η παστρικότητα είναι δουλειά για τους εργολαβικούς υπαλλήλους των τριακοσίων πενήντα ευρώ.
Η παροιμιώδης φιλοξενία της φυσικομαθηματικής, συνδυασμένη με τον ελευθεριακό επαναστατικό ανατρεπτικό διάκοσμο των αμφιθεάτρων των, τις πεντακάθαρες τουαλέτες και τον άπλετο χώρο για να παίζουν τα σκυλιά και οι μοιραίες συνοδοί των αντιεξουσιαστών, αποτελούν τα παραδοσιακά θέλγητρα της σχολής, χάρη στα οποία η πόλη μας και η χώρα μας γενικότερα μπορεί να είναι αισιόδοξη ότι το τουριστικό της προϊόν θα συντείνει τα βέλτιστα στην ταχύτερη έξοδο από την κόλαση των μνημονίων.
Εν όψει των προσεχών εγκαινίων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, θα ήταν μια άριστη ευκαιρία και τουριστική ατραξιόν να απονεμειθούν τιμητικά τα κλειδιά της φυσικομαθηματικής σχολής στους αφανείς αυτούς αντιεξουσιαστές ήρωες, οι οποίοι με τις εθελοντικές δράσεις τους, τις συντροφικές κουζίνες τους και τα λεφτά του μπαμπά τους, συνεισφέρουν από το υστέρημα του ελεύθερου χρόνου τους, στεγάζοντας και περιθάλποντας όλους τους ανήμπορους άνεργους και άεργους νέους και περιβάλλοντας με στοργή όλα τα απολωλότα παραβατικά στοιχεία της πόλης, "αυτούς που τους έλεγαν αλήτες" όπως λέει και ο Ελύτης.
Ο διαρκής αγώνας και οι θυσίες των αντιεξουσιαστών συνεισφέρει τα μέγιστα ώστε οι ταλαίπωροι νέοι να μην περιπλανώνται άσκοπα σαν απόκληροι της κοινωνίας, πεινασμένοι και με το μάτι άγριο και άγρυπνο μέσα στο εχθρικό και επικίνδυνο περιβάλλον της πόλης, αλλά να κυκλοφορούν ελεύθεροι και ωραίοι στους χώρους του ΑΠΘ, αξιοποιώντας πλήρως τις υποδομές που το Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο, εν είδει Ορθοδόξου Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, προσφέρει  στοργικά και αφιλόκερδα σε όσους έχουν ανάγκη: δωρεάν διαμονή, φώς, νερό, τηλέφωνο, ίντερνετ, ψυχαγωγία, μουσική, πάρτυ, ποτά και ναρκωτικά.
Είμαι πεπεισμένη ότι η φυσικομαθηματική σχολή τα επόμενα χρόνια μπορεί αποτελέσει πανελλήνιο και γιατί όχι, διεθνές κέντρο αντιεξουσιαστικών και αναρχικών μελετών, συνδυάζοντας την άριστη θεωρητική κατάρτιση με εντατική πρακτική άσκηση σχεδόν κάθε μήνα στα παρακείμενα στρατόπεδα του Πολυτεχνείου και της Φιλοσοφικής σχολής. Η διαλεκτική αυτή σχέση θεωρίας και πρακτικής, σε συνδυασμό με τις συχνές εικονικές και μη αναμετρήσεις με τα μέσα καταστολής θα ατσαλώσουν το φρόνημα και του πιο δειλού επαναστάτη, θα αυξήσουν τις
 αντοχές του αναπνευστικού στα ληγμένα χημικά και τελικά θα παραδώσουν άξιους μαχητές των δρόμων, με την προοπτική κάποτε να γίνουν άξιοι διευθυντές, προϊστάμενοι, βουλευτές και υπουργοί των δύο Νέων Ανερχόμενων Κομμάτων.
Μια ανώνυμη τακτική αναγνώστρια.

Μιχάλης Καλογεράκης – Ένας εφευρέτης στην απομόνωση!

Ρεπορτάζ – Κάμερα – Επιμέλεια : Ιωσήφ Παπαδόπουλος

Μιχάλης Καλογεράκης. Ο δαιμόνιος Κρητικός που εκμεταλλεύεται στο έπακρο την ενέργεια που παρέχει δωρεάν στους ανθρώπους η Φύση.Ταξίδεψα μέχρι το Ηράκλειο της Κρήτης, για να συζητήσω μαζί του και να καταγράψω όσα έχει επινοήσει και κατασκευάσει, και δεν το μετάνοιωσα ούτε στιγμή! Μέχρι πριν από λίγες ημέρες τα λέγαμε, μέσω skype, ενώ είχα δει πολλά βιντεάκια στο youtube και στην ιστοσελίδα του : http://www.youtube.com/user/mikeerevna/videos 

Αυτά, ωστόσο, που είδαν τα μάτια μου και κατέγραψε ο φακός της βιντεοκάμεράς μου, ξεπέρασαν κάθε φαντασία! Ο λόγος για τον Μιχάλη Καλογεράκη, έναν εφευρετικό Κρητικό, ο οποίος, εδώ και 18 χρόνια, έχει πάρει διαζύγιο από την Δ.Ε.Η. και τα πρατήρια καυσίμων! Έναν ιδιοφυή εφευρέτη ηλεκτρονικό μηχανικό, που θα μπορούσε (και θα έπρεπε) να ηγείται κάποιων επιδοτούμενων προγραμμάτων τεχνολογίας και έρευνας του Πολυτεχνείου αλλά, όπως κατά κανόνα συμβαίνει σ’ αυτές τις περιπτώσεις, ζει άνεργος και απομονωμένος με την οικογένειά του στο χωριό Χάνι Κοκκίνη, λίγο έξω απ’ το Ηράκλειο. Αυτό είναι, άλλωστε, το τίμημα που πληρώνουν σ’ αυτή τη χώρα όσοι ξεχωρίζουν και υπερβαίνουν τη μετριότητα…


Ομιλητικός, χειμαρρώδης, αποφασιστικός, ένας Κρητίκαρος με όλη τη σημασία της λέξης, που δεν μασάει τα λόγια του και λέει τα πράγματα με τ’ όνομά τους. Αυτός είναι ο Μιχάλης Καλογεράκης. Μου μίλησε για όλα και για όλους και με ξενάγησε ακόμη και στο υπόγειο πυρηνικό καταφύγιο του σπιτιού του! “Τι φοβάσαι και έχεις προετοιμαστεί τόσο καλά“; τον ρώτησα. “Εδώ και καιρό έχω την πεποίθηση ότι κάτι κακό θα συμβεί, κάτι πολύ κακό. Θέλω λοιπόν να μας βρει προετοιμασμένους…”, απάντησε, και με έβαλε σε σκέψεις…


Μου έδειξε στη συνέχεια το δίτροχο “παπάκι” του, που δεν έχει πάει ποτέ στο βενζινάδικο, όπως λέει ο ίδιος με υπερηφάνεια, αλλά και ένα mountain bike που έχει μετατρέψει σε ένα δυνατό ηλεκτρικό μοτο-ποδήλατο, με ανωτάτη ταχύτητα 50 χλμ/ώρα, κίνηση και στους δύο τροχούς και τεράστια αυτονομία, αφού η μπατταρία του φορτίζει με τα πετάλια στις ευθείες και στις κατηφόρες!


Μένω με το στόμα ανοιχτό όταν βάζει μπροστά μια τεράστια γεννήτρια, αντικαθιστώντας το πετρέλαιο με παλιό ελαιόλαδο! “Αυτό είναι το Κρητικό… πετρέλαιο που εμείς καλλλιεργούμε στο έδαφος!”, λέει χαμογελώντας αφοπλιστικά, και συνεχίζει: “Δεν χρειάζεται να μπούμε στον κόπο να βγάλουμε το πετρέλαιο από τα βάθη της θάλασσας! Θα σου έλεγα μάλιστα να πας μέχρι το super market να αγοράσεις δέκα λίτρα ηλιέλαιο και να το βάλεις στο ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου σου! “, μου λέει κάποια στιγμή και με ξαφνιάζει! “Θάβουν χιλιάδες τόνους ροδάκινων στις χωματερές οι αγρότες της βόρειας Ελλάδας και μετά ζητούν από την κυβέρνηση ενίσχυση για την αγορά πετρελαίου, ενώ θα μπορούσαν να αποστάξουν τσάμπα το δικό τους καύσιμο με τα ροδάκινα, τα σταφύλια, τα αχλάδια ή τα καρπούζια που πετούν, έχοντας παράλληλα φροντίσει να παράγουν από τον αέρα και τον ήλιο την δική τους ενέργεια εντελώς δωρεάν”!

Κάποια στιγμή η συζήτηση άρχισε να περιστρέφεται γύρω από τα τρέχοντα οικονομικά προβλήματα, τα χαράτσια, τη ΔΕΗ και τον Στουρνάρα. Ο Μιχάλης είναι φανερά θυμωμένος, παρ’ όλο που έχει πάντοτε κρεμασμένο στα χείλη του ένα πλατύ χαμόγελο. “Έβγαλε στην αρχή ένα δικαστήριο την απόφαση πως το χαράτσι είναι παράνομο, αλλά πήγε στη συνέχεια ο Στουρνάρας στον Άρειο Πάγο και τους είπε : Ακούστε : εμείς προσδοκούμε έσοδα δύο δις από αυτό το χαράτσι. Αν εσείς το βγάλετε παράνομο, τότε θα πρέπει να πάρουμε από κάπου τα χρήματα αυτά. Τι περίμενες λοιπόν να γίνει; Να πουν οι δικαστές ότι το χαράτσι είναι παράνομο και να χάσουν τους μισθούς τους; Δυστυχώς, όπου κυβερνάει το χρήμα δεν υπάρχει Δικαιοσύνη!

Αλλά και με τα χωράφια των ανθρώπων, εδώ στην Κρήτη, δεν είδες τι έγινε; Ήρθαν τα ΜΑΤ και τους τα πήραν με το ζόρι, για να τα δώσουν στους ξένους, να τα κάνουν φωτοβολταϊκά πάρκα, χωρίς να δώσουν στους ιδιοκτήτες των χωραφιών ούτε ένα ευρώ! Και μας πουλάνε μετά οι ξένοι το ρεύμα που παίρνουν δωρεάν από τον αέρα και τον ήλιο μας! Αν γινόταν αυτό παλιά, θα τους έπαιρναν με τις πέτρες! Τώρα όμως οι άνθρωποι άλλαξαν και στήριξαν τις ελπίδες τους στη Δικαιοσύνη. Πάνε λοιπόν στα δικαστήρια, αλλά με τα λεφτά που διαθέτουν δεν μπορούν να δικαιωθούν. Οι άλλοι έχουν περισσότερα και έτσι κερδίζουν τις δίκες…”.

Έφυγα από το σπίτι των Καλογεράκηδων, με τον Μιχάλη να μου δίνει οδηγίες παρασκευής ξινόχονδρου, ρακής χωρίς δηλητήρια, κρασιού χωρίς… ξύδι και σωστής χρήσης της ηλεκτρικής κουβέρτας! Την ίδια στιγμή η κυρία Καλογεράκη παραπονείτο ότι αν είχαν τα χρήματα που έχει ξοδεύσει ο άντρας της για τα πειράματά του, θα είχαν αγοράσει ένα σπίτι! Δέκα οκτώ χρόνια χωρίς ΔΕΗ, όμως, σκέφτηκα, δεν είναι και μικρό πράγμα! Χωρίς να συνυπολογιστεί η ηδονή της δημιουργίας, που διαγράφεται κάθε στιγμή στο πρόσωπο του Μιχάλη, και είναι ανεκτίμητη…

Το βίντεο που ακολουθεί έχει διάρκεια 50 περίπου λεπτών της ώρας. Θα μπορούσε, βεβαίως, να είναι και τρίωρο! Σας συνιστώ πάντως να το δείτε μέχρι τέλους. Στο κάτω κάτω δεν είναι ένα συνηθισμένο βίντεο, αλλά ούτε και από αυτά που βλέπετε κάθε μέρα…ribandsea

Είναι ΝΤΡΟΠΗ και ΑΙΣΧΟΣ που τα "δημοκρατικά" και "προοδευτικά" κόμματα είναι ΚΑΤΑ αυτού του μοναδικού ΣΩΣΤΟΥ μέτρου...!!!

Παραθέτω από το in.gr

...Παρά τις αντιδράσεις που εκφράστηκαν από το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιάννης Μιχελάκης επέμεινε και σήμερα, Τετάρτη, ότι το υπουργείο Εσωτερικών βρίσκεται σε διαδικασία επεξεργασίας των σκέψεων του πρωθυπουργού για τις αλλαγές στο εκλογικό σύστημα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Βασικό συστατικό των αλλαγών είναι η ενιαία λίστα υποψηφίων δημοτικών συμβούλων. ...

Δυστυχώς οι άνθρωποι αυτοί και τα κόμματά τους ζουν ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 100 χρόνια πίσω. Όταν εναντιώνονται σε αυτό το μέτρο, που είναι ένα απο τα ΛΙΓΑ ΣΩΣΤΑ μέτρα αυτής της κυβέρνησης τότε δείχνουν ότι τους ενδιαφέρει να ΣΩΣΟΥΝ μόνο το ΚΟΜΜΑ !!!

Θα πρέπει κάποτε να καταλάβουν ότι οι εκπρόσωποι, όποιοι και αν είναι αυτοί,  ΔΕΝ είναι πρόβατα στο μαντρί, να λένε ΜΠΕΕΕ όταν τους λέει ο Πρόεδρος να πούνε ΜΠΕΕΕ.

Εγώ έχω μόνο μία απλή ερώτηση να τους κάνω: ΤΙ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΦΟΒΗΘΟΥΝ ;;; Δεν θεωρούν τα άτομά τους ΑΞΙΑ να εκπροσωπήσουν τον λαό ;;; Μήπως τους υπόλοιπους που θα εκλεγούν τους θεωρούν ΜΙΑΣΜΑΤΑ ;;; Όπως όταν κάνουν ξεχωριστές πορείες;;;

Και η απορία μου είναι ότι έρχονται οι αντιδράσεις από τον Συριζα και το Πασοκ που ακολουθούν το Κκε !!! Γιατί το Κκε είναι ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ να κάνει ξεχωριστές πορείες και συγκεντρώσεις εδώ και χρόνια ΜΑΚΡΥΑ από "μιάσματα". ( http://www.rizospastis.gr/story.do?id=7596216&publDate=4/9/2013 )

Επαναλαμβάνω ΔΥΣΤΥΧΩΣ είμαστε προσκολλημένοι πολύ ΠΙΣΩ και έτσι ΔΕΝ μπορεί να δει προκοπή ο τόπος.
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ !!! Ένα σωστό μέτρο...

Κατ' αρχήν Καλό Χειμώνα και Καλή (Ακαδημαϊκή & Εκκλησιαστική) Χρονιά.

Διαβάστε το παρακάτω μέτρο:

Όλοι οι υποψήφιοι σε ένα ψηφοδέλτιο - Με 42% δήμαρχος από τον πρώτο γύρο

Αλλάζει το σύστημα των δημοτικών εκλογών και σύμφωνα με πληροφορίες οι αλλαγές αφορούν στις αμέσως επόμενες εκλογές του Μαΐου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της εφημερίδας «Καθημερινή» με ρύθμιση της κυβέρνησης δεν θα υπάρχουν πια πολλά ψηφοδέλτια, αλλά μόνο δύο για όλους τους συνδυασμούς.

Το ένα θα είναι για τους υποψήφιους δημάρχους και το άλλο για όλους τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους με αλφαβητική σειρά. Δήμαρχοι θα εκλέγονται από την πρώτη Κυριακή όσοι συγκεντρώνουν το 42% των ψήφων, ενώ σε διαφορετική περίπτωση θα προκρίνονται στον δεύτερο γύρω οι πρώτοι υποψήφιοι.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι θα εκλέγονται από την πρώτη Κυριακή με απλή αναλογική.

Οι παραπάνω αλλαγές αυτές συζητήθηκαν στη χθεσινή συνάντηση Σαμαρά – Μιχελάκη με κύριο στόχο να απεγκλωβιστούν οι δημοτικές εκλογές από τον στενό κομματικό εναγκαλισμό.

Λέω λοιπόν ότι επιτέλους είδαμε ΕΝΑ ΣΩΣΤΟ ΜΕΤΡΟ σε αυτόν τον τόπο.

Τα έχω ξαναπεί ότι το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ πρόβλημα όχι μόνο στις Δημοτικές αλλά σε ΟΛΕΣ τις εκλογές (πολιτικές και συνδικαλιστικές) είναι ο ΓΝΩΣΤΟΣ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΣ εναγκαλισμός.

Για αυτό έχω προτείνει κατ' επανάληψη ότι εάν θέλουμε να αλλάξει η πολιτική ζωή ΠΡΕΠΕΙ οι εκλογές ΠΑΝΤΟΥ, αρχής γενομένης από τις συνδικαλιστικές να γίνονται με ΕΝΙΑΙΑ λίστα με ΑΤΟΜΑ και όχι κόμματα.

Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να δούμε ΑΞΙΑ άτομα να μας εκπροσωπούν και όχι κομματόσκυλα, καρεκλοκένταυρους, που φυσικά σαν ΜΑΡΙΟΝΕΤΕΣ λένε Πετάει ο Γαϊδαρος ; ΦΥΣΙΚΑ πετάει...

Απ' ότι φαίνεται οι φωνές μου έπιασαν τόπο και η αρχή γίνεται απο τις Δημοτικές. ΕΥΓΕ !!!