τι γίνεται πάνω από το κεφάλι μας...

πρόκειται για ένα power point presentation που εξηγεί τι γίνεται πάνω από το κεφάλι μας, δηλ. πως πολλοί κάνουν πειράματα με τον καιρό... και θέλουν να τον μεταβάλλουν κατά βούληση...

Για να μάθετε περισσότερα μπορείτε να αναζητήσετε στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας τις λέξεις Scie chimiche και Chemtrail .

Στο YouTube υπάρχουν πολλά σχετικά film και ειδικότερα ένα που διδάσκει τον τρόπο διάκρισης των απλών και αθώων σύννεφων συμπύκνωσης (Contrail), που παράγονται από τα αεροσκάφη σε συγκεκριμένες ατμοσφαιρικές συνθήκες , από τα χημικά ίχνη (Chemtrail) που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο του κλίματος .

Καλές ιστοσελίδες εισαγωγής στο αντικείμενο είναι :

Για να μάθετε περισσότερα μπορείτε να αναζητήσετε στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας τις λέξεις Scie chimiche και Chemtrail .

www.sciechimiche.org/

www.rense.com/politics6/chemdatapage.html