Δείτε ακόμα μία απόδειξη της ύπαρξης του Χριστού άπιστοι Θωμάδες... και Αντώνη καλή η εβδομάδα που πήγες στην Σιέρα-Λεόνε όμως κάποιοι άλλοι έχουν φάει εκεί τη ζωή τους...


Κυρίως δείτε από το 4:00 και μετά...


Ο π.Ελπίδιος δίνει ελπίδα σε χιλιάδες παιδιά στην Αφρική...