Η γιορτή της 25ηςΜαρτίου του ΑΠΘ


Στον πρόλογό του ο κ.Ι.Μυλόπουλος πολύ σωστά θα τονίσει ότι ουσιαστικά είμαστε τρία πράγματα :

1) η ιστορία και η παράδοσή μας, η θρησκεία μας, τα ήθη και έθιμά μας,...
2) ο τόπος μας, ο ήλιος μας, οι παραλίες μας, οι ελιές μας, τα φρούτα μας,...
3) οι άνθρωποι, αυτοί οι Έλληνες, που από αρχαιοτάτων χρόνων αποτελούν το Ελληνικό έθνος με όλα τα χαρακτηριστικά τους και τις ικανότητες, τις αρετές τους και τα μειονεκτήματά τους,...