Από το 2008 πήραν 105 εταιρίες η καθε μία κατά μέσο όρο 1 εκατομμύριο ευρώ για μισή θέση εργασίας ανά εταιρία...


Δείτε μετά το 30 λεπτό τα ΦΕΚ με τα οποία πιστοποιείται ότι εταιρίες πήραν εκατομμύρια ευρώ ουσιαστικά ΤΖΑΜΠΑ !!!

Περισσότερα στο diaforos.blogspot.gr