Στον Ποταμό - Επανωμής ο καφές ΧΩΡΙΣ νερό έχει 4 ευρώ !!! Στην καφετέρια "Αλάτι"...

εγώ σας συμβουλεύω να ΜΗΝ πατήσετε στη καφετέρια αυτή...