Δυστυχώς ο Κένεντι τα είπε όλα απο το 1963...



Ο Κένεντι μιλά για τις μυστικές οργανώσεις, τον τύπο, κλπ...