Τα μολυσμένα κρέατα από LIDL "Αποτελούν παράγοντα κινδύνου για τη δηµόσια υγεία" σύμφωνα με τον ΕΦΕΤ.

Νέα
ανακοίνωση ΕΦΕΤ σχετικά με τα προϊόντα κιμά που πωλούνταν στο LIDL: "Σε
συνέχεια ερωτηµάτων από καταναλωτές καθώς και δηµοσιευµάτων που αφορούν
στην ανάκληση προϊόντων κιµά από βοδινό κρέας, προέλευσης Γερµανίας, τα
οποία διακινήθηκαν από την εταιρεία «Lidl Hellas» (βλ. σχετικό ∆ελτίο
Τύπου 01.07.2011), ο ΕΦΕΤ ενηµερώνει το καταναλωτικό κοινό για τα
κάτωθι: - Τα προϊόντα κιµά από βοδινό κρέας...

Συνέχεια...