Το θαύμα της ζωής και το έγκλημα της άμβλωσης(ή έκτρωσης)

Ευχαριστώ τον Π.Γαβριήλ και εύχομαι να με βάζει στην προσευχή του...

[επισκεφθείτε και το χώρο http://www.theophilos.gr ]