Μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων πελατών όπλων σε απόλυτα μεγέθη για την περίοδο 2005-2009 είναι η Ελλάδα...!!!!!Μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων πελατών όπλων σε απόλυτα μεγέθη για την περίοδο 2005-2009 είναι η Ελλάδα, οι εξοπλισμοί της οποίας την τελευταία 30ετία αντιστοιχούν σε πάνω από το 1/3 του συνολικού της χρέους, όπως προκύπτει από την έκθεση του διεθνούς φήμης ινστιτούτου SIPRI για την εξέλιξη των εξοπλιστικών δαπανών το 2010. Η συγκεκριμένη έκθεση παρουσιάζεται κάθε χρόνο στις 12 Απριλίου, Παγκόσμια Ημέρα κατά των Στρατιωτικών Δαπανών. Αξιοσημείωτο είναι ακόμη το γεγονός ότι η Ελλάδα εξακολουθεί και ξοδεύει σε όπλα μεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ από κάθε άλλη χώρα της Ευρώπης των 27, έστω κι αν τον τελευταίο χρόνο έχει ελαττώσει τις εξοπλιστικές δαπάνες της, με τις εισαγωγές την τελευταία 15ετία να πραγματοποιούνται κατά κύριο λόγο από τη Γερμανία και τη Γαλλία.

[πηγή : www.tvxs.gr  και περισσότερα: http://kgmargaritis.blogspot.com/2011/04/blog-post_4503.html ]