Πολύ ωραίο τραγούδι απο τρία αστέρια: Νάνα Μούσχουρη, Danny Kaye και Harry Bellafonte...