Ρώσικη μελέτη καταρρίπτει τον μύθο του “ινδογερμανισμού” - Η Ελληνική γλώσσα μήτρα της Δύσης!

 

 

Το μέγεθος του κάθε κύκλου αντιπροσωπεύει τον αριθμό των ομιλητών για τη κάθε γλώσσα.
Κύκλοι του ίδιου χρώματος ανήκουν στην ίδια ομάδα γλωσσών.
Όλες οι ομάδες, εκτός από τα Φιννοουγγρικά (κίτρινο) είναι μέλη με τη σειρά τους της ινδοευρωπαϊκής οικογένειας γλωσσών.

Όπως βλέπετε από το διάγραμμα, στο κέντρο όλων των γλωσσών βρίσκονται τα Ελληνικά.

Όλες οι γλώσσες της Ευρώπης έχουν άμεση σχέση με τα Ελληνικά.