Οι μισθοί των ...εμπνευστών της ευρωπαϊκής λιτότητας.