Ποιά είναι τα σχέδια τους και πως θα υλοποιηθούν ΑΛΛΑ και ποιες ειναι οι προφητειες...