Ο άνθρωπος που άλλαξε την Ισλανδία μιλά για την Ελλάδα